ACS/ID - Identifikační systémy

Tyto prvky lze sloučit do jednoho systému - stačí 1 karta pro ovládání všech komponent. Integrace do systémů EZS a CCTV.

Vzhledem k rozsáhlosti dané problematiky zde nastíníme hlavní výhody jednotlivých systémů:

  • kontrola vstupu do areálu
  • kontrola vstupů do místností
  • kontrola vjezdů
  • kontrola obchůzky strážní služby
  • identifikace osob
  • evidence docházky
  • evidence výrobních operací
  • ovládání výtahu
  • objednávání a výdej stravy

KONTAKT

CS.TOP, s.r.o.
Koutníkova 272
Hradec Králové
503 01

cstop@cstop.cz
495 539 296