Kamerové systémy - CCTV

Kamerové systémy CCTV jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející oblastí v ochraně majetku.

Tyto systémy jsou vhodné zejména jako podpora klasické EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací v obchodních domech slouží CCTV zejména v oblasti venkovních ochran ve spojení s perimetrickýmy prvky zabezpeční (IR závory, MW bariéry, Plotová ochrana, Zákopové kabely, venkovní PIR detektroy atp.) Hlídací služba nemusí ověřovat příčinu poplachu přímo na místě, ale může pomocí kamery pozorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat na nejrůznějších typech rekordérů. Moderní systémy archivují záznam v digitální podobě na HDD. Z rekordéru je možné data vypálit na CD/DVD, státnout do PC pomocí USB nebo LAN/WAN.

Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Uzavřené televizní okruhy jsou začleňovány do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Kamerové systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel.

Systémy CCTV můžeme rozdělit do 3 podmnožin
 • Konvenční – analogové
 • Digitální – IP kamery
 • Hybridní – kombinace obou předchozích variant

Rozhodnutí jaký typ systému CCTV použít, předchází vždy důkladná analýza prostředí a způsobu instalace v dané lokalitě.

Výhody systému CCTV

 • 24 hodinový monitoring střeženého prostoru
 • dokonalá archivace historie událostí (archivuje záběry z chráněného prostoru před, v průběhu i po vzniku mimořádné události)
 • dálkový dohled prostřednictvím LAN/WAN
 • kompatibilita a možnost integrace s ostatními bezpečnostními systémy
 • přesná lokalizace míst narušení s identifikací narušitele
 • napomáhá k odhalení případné nelojálnosti vlastního personálu
 • kontrola dodržování technologických a výrobních postupů
 • záznam průběhu měřených nebo sledovaných veličin (váhy, kasy, pokladny...)

Návrh systému CCTV

Návrh kamerového systému je potřeba věnovat dostatečnou pozornost tak, aby výsledný efekt splňoval požadavky uživatele. Je nutno definovat cíle, které chceme instalací systému dosáhnout v závislosti na nich stanovíme návrh topologie jednotlivých kamer a jejich technické parametry. K tomu nám poslouží obrovská škála různých drůhů kamer, objektivů, krytů, držáků a v neposlední řadě zkušenosti z mnoha instalací CCTV.

Z čeho se kamerový systém skládá
 • kamery – černobílé, barevné, DEN/NOC, pro vnitřní a venkovní prostředí, minikamery o velikosti několika cm, dome kamery, motorické otočné kamery, kamery pro noční vidění
 • objektivy – obrovský výběr objektivů s různými ohniskovými vzdálenostmi. Objektivy s velmi úzkým úhlem záběru, širokoúhlé až pro rybí oko. Zoomové objektivy manuální nebo motorické. Kvalita a citlivost objektivu velmi výrazně ovlivňuje kvalitu získaného obrazu nebo pořízeného záznamu!
 • kryty – pro použítí kamer ve venkovním prostředí, chrání kamery před povětrnostními vlivy, bývají temperované
 • držáky – pro samostatné kamery nebo kamery v krytech
 • monitory – umožňují pozorování obrazu současně až ze 16 ti kamer na jedné obrazovce
 • přepínače o ovládací matice – umožňují rychlé pepínání obrazu z jednotlivých kamer, přepínání se děje tlačítky, joystickem nebo zcela automaticky, dle nastavení
 • videorekordéry, multiplexery, kontrolery – zařízení sloužící k záznamu obrazu z více kamer
 • zařízení pro pozorování v oblasti infra spektra
Dálkový dohled

Dnes velmi oblíbené a stále častěji vyžadovaná funkce kamerových systémů. Poskytuje možnost podívat se z jakéhokoli místa na světe na svůj kamerový systém. Nejčastěji je k dálkovému dohledu zapotřebí klientského software. Některá sofistikovanější zařízení umožňují dálkový dohled přes webový prohlížeč.

Můžete v reálném čase sledovat, co se děje na firmě, v kanceláři, na chatě... kdykoli v době Vaší nepřítomnosti. V kterémkoli okamžiku je možno si zkontrolovat pohyb zaměstnanců a jejich činnost, dodržování technologických a výrobních postupů, výkon činnosti strážní služby, obrazově verifikovat poplachovou informaci z EZS nebo pohledem na váhu zkontrolovat správné namarkování ceny v obchodě. Na základě přístupových práv, je možné i studovat záznam z jednotlivých kamer a celý systém vzdáleně ovládat, nastavovat atp. Majitelé více provozoven ocení možnost kontroly všech svých podniků z jednoho místa.

KONTAKT

CS.TOP, s.r.o.
Koutníkova 272
Hradec Králové
503 01

cstop@cstop.cz
495 539 296