Společnost CS.TOP je specialista na slaboproudé instalace. Jsme odborným a kompetentním partnerem jak pro soukromé investory (byty, rodinné domy apod.), tak i pro investory z řad podnikatelských subjektů (kancelářské prostory, průmyslové podniky i rozsáhlé obchodní a logistické komplexy). Dále vystupujeme jako subdodavatel stavebních firem a developerů.

Pro všechny tyto skupiny poskytujeme komplexní služby počínaje analýzou prostředí a současné situace, přes návrh řešení včetně projektové dokumentace až po profesionálně provedenou realizaci. Nedílnou součástí naší dodávky a zodpovědnosti je i následný servis, technická podpora a údržba instalovaných zařízení.

Co děláme

Prostřednictvím našich služeb a technologií, které dodáváme jako součást komplexních řešení vašich potřeb v oblasti komunikace, zábavy a bezpečnosti, chráníme vaše životy, zdraví i majetek.

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech naší činnosti. S dodávanými technologiemi od nás zákazník dostává také vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím našeho know-how a poskytovaných služeb.

Proč si vybrat CS.TOP

  • máme dlouholeté zkušenosti a kvalitní reference
  • přicházíme s individuálním přístupem
  • poskytujeme komplexní služby a dodávky
  • naši klíčoví zaměstnanci mají potřebné certifikáty a nejrůznější osvědčení
  • nasloucháme vašim potřebám

Jak pracujeme

Každý zákazník má svoji kontaktní osobu zodpovědnou na naší straně za celou dodávku řešení. Před započetím samotného návrhu řešení je potřeba provést prohlídku objektu i jeho okolí a posouzení a analýzu současného stavu. Získané informace použijeme pro vytvoření prvotních návrhů – koncepčních řešení s kalkulacemi cenového odhadu. Následně navrhujeme a projektujeme řešení a po konzultaci s vámi a jeho finalizaci předkládáme cenovou nabídku a finální projekt. Veškerou nabídkovou činnost a poradenství poskytujeme bezplatně s důrazem na individuální přístup a spokojenost zákazníka.

Po odsouhlasení přichází na řadu samotná realizace a po schválení zákazníkem předaní díla do užívání. V průběhu užívání námi dodaných technologií a systémů je samozřejmostí poskytování garancí, servisu a příp. údržby.

KONTAKT

CS.TOP, s.r.o.
Koutníkova 272
Hradec Králové
503 01

cstop@cstop.cz
495 539 296