Služby

Prostřednictvím našich služeb a technologií, které dodáváme jako součást komplexních řešení vašich potřeb, chráníme vaše životy, zdraví i majetek.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

(PZTS)

Kamerové systémy

(CCTV)

Elektronická požární signalizace

(EPS)

Nouzové zvukové systémy

(NZS)

Strukturovaná kabeláž

(SK)

Komunikační systémy a domácí telefony

(DDS)

Identifikační systémy

(ACS/ID)

Společná televizní anténa

(STA)

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

(SIL)

Servis

Poradenství

Poradenství

Prostudovali jste si pečlivě manuál i změnové informace, které jsme Vám předali při instalaci zařízení, a přesto si nejste jistí, jak dále postupovat při obsluze Vašeho zabezpečovacího systému? Nastal u Vás problém, se kterým si nevíte rady a jehož řešení již nesnese odkladu? Pak kontaktujte naše odborníky na níže uvedeném telefonním čísle. Ochotně Vám pomohou a problém co nejrychleji vyřeší.

Servisní smlouva

Servisní smlouva

Údržba je u každého výrobku běžnou součástí jeho užívání. Pro zajištění správné funkčnosti systému je vyžadována pravidelná roční údržba zabezpečovacího zařízení. Součástí údržby je zkouška činnosti systému při provozu a kontrola silnoproudé a slaboproudé části zařízení. Výsledkem je revizní zpráva, potvrzující správné provozní parametry zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. Pravidelné provádění údržby vyžaduje jak norma ČSN 50131-1, tak i většina pojišťoven při řešení pojistných událostí.

Převzetí servisu

Převzetí servisu

CS.TOP nabízí servis pro široké spektrum bezpečnostních systémů, které jsou v současné době na trhu. V případě Vašeho zájmu o převzetí servisu společností CS.TOP Vám nabízíme zdarma prvotní obhlídku objektu vedoucí k získání konkrétních informací.

Funkční zkouška

Funkční zkouška

Poskytujeme kompletní prohlídku všech komponentů systému, zkoušku správné funkčnosti, nastavení jednotlivých prvků a jejich případné čištění. Funkční zkouška dále zahrnuje kontrolu a měření provozních veličin, stanovení funkčních parametrů systému a kontrolu programové konfigurace systému. Výsledkem pravidelné funkční zkoušky je zpráva o funkci systému či jeho případných nedostatcích a návrh způsobu jejich odstranění tak, aby bylo dosaženo správných funkčních parametrů systému.

Revize

Revize

Je funkční zkouška rozšířená o revizi silnoproudé a slaboproudé části systému. Kromě protokolu o přezkoušení a kontrole systému je o výsledku revize vypracována také revizní zpráva potvrzující správné provozní parametry systému z hlediska jeho bezpečného provozu.

Oprava

Oprava

Je servisní výkon prováděný v případě poruchy systému, či výkon nutný k zajištění správných provozních parametrů poté, co byly zjištěny závady nebo odchylky. Opravy prováděné v rámci záruky se řídí příslušnými záručními podmínkami.

Copyright ©2024 CS.TOP s.r.o.. All Rights Reserved.

Search